Ljudske pevke


Naj pesem naša vam pove,
kaj za petje čuti nam srce.
(Treza Maroh)


V Zabovcih so začele delovati leta 1973. Sprva so bile samo tri (Matilda Kiselak, Ančka Letonja in Terezija Maroh). Leta 1977 so se jim pridružile še tri (Rozalija Čeh, Elizabeta Muhič, Neža Mikša).

Zasedba se je do danes menjala, tako da sedaj (l.2007) pojejo v naslednji postavi: Angela Liponik, Otilija Kukovec, Elizabeta Muhič, Marija Bezjak, Milica Cimerman, Terezija Mikša, Marija Prelog.

Ker so redno sodelovale pri vsakovrstnih pustnih običajih, jih je Folklorno društvo Markovci sprejelo medse in tako so postale sekcija “ljudske pevke”. Tako se je pevkam povečal obseg dela in začele so dobivati vedno več vabil na raznorazne prireditve. Zgodilo se je tudi, da so jim s časoma začele primanjkovati primerne pesmi in tako je leta 1977 nastala njihova prva pesem z naslovom “Šturmovska”.

Večina besedil je napisala Terezija Maroh, kar osemnajst, par pesmi pa je napisalo tudi nekaj ostalih pevk. Po vsebini so njihove pesmi pripovedne, vezane na kak resničen dogodek, ljubezenske, poslovilne in hudomušne. Vse pesmi, ki jih pojejo pevke so vedno zapete triglasno.

Opažanja njihovega petja so zelo značilna za ljudsko petje in Zabovske pevke so res lep primer take skupine.

Leta 2000 so izdale zbirko pesmi z naslovom “Pesmi ‘z Lükarske dežele” sestavni del te zbirke pa je še zvočna kaseta in cd-plošča. Zadnjo pesniško zbirko skupaj s cd-ploščo pa so izdale leta 2008 ob praznovanju 35 letnice.

Pevke so prejemnice večih priznanj. Leta 1999 so prejele posebno priznanje Zveze kulturnih društev Ptuj,  leta 2000 priznanje Andragoškega centra Slovenije za izjemne učne uspehe in bogatitev lastnega znanja in leta 2008 zlate Gallusove jubilejne značke Javnega sklada kulturnih dejavnosti RS.

Sedanja vodja ljudskih pevk je Angela Liponik