Folklorna skupina


Začetek delovanja folklorne skupine sega v leto 1939, ko je Janez Feguš zbral nekaj mladih fantov in deklet ter sestavil plesno folklorno skupino. Skupina je v kratkem času osvojila številna občinstva in zabeležila veliko nastopov, predvsem v okoliških krajih.

Kljub bližajoči se drugi svetovni vojni je skupina delovala vse do napada na Kraljevino Jugoslavijo, saj je še meseca marca 1941 nastopila na akademiji v Markovcih.

Začetno delo Janeza Feguša sta po vojni nadaljevala zakonca Anton in Terezija Štrafela. Z močno voljo in trudom sta želela nadoknaditi in obnoviti vse tisto, kar je bilo med vojno dotrajano in uničeno. Tako je skupina ze leta 1946 zabeležila nastop v Zagrebu, meseca julija 1948 pa je bila s strani Socialistične republike Slovenije povabljena na enotedensko gostovanje pri takratnih graditeljih Novega Beograda.

Leta 1950 se je Anton Štrafela smrtno ponesrečil in tako sta veliko vrzel, ki je nastala v folklorni skupini, nadomestila njegova žena Terezija in brat Jože Štrafela, vendar je hitro po odhodu Terezije in po preselitvi Jožeta Štrafela v Ptuj skupina spet ostala brez vodstva.

Kot velik entuziast in dober poznavalec domačega ljudskega izročila je leta 1956 vodstvo folklorne skupine prevzel Franc Kolarič, ki je v skupini kot plesalec plesal od leta 1948. V nekaj letih trdega dela je izpopolnil “narodno nošo” in koreografsko predelal plesni program skupine, ki je temeljil predvsem na avtentičnih plesih iz Markovcev in bližnje okolice. Skupino je pripeljal na zavidljivo raven.

Leta 1973 se mu je pridružila še žena Silvestra s pionirsko skupino, ki je prav tako v kratkem času osvojila številne ljubitelje folkore.

Skupina si je s svojim trdim in predanim delom utrla pot na velike mednarodne folklorne prireditve – »Smotre folklora« v Zagrebu, kjer je nastopila vsega 6-krat, »Levački sabor« v Srbiji, »Balkanski festival folklore« na Ohridu v Makedoniji. Prav slednji nastop, na katerem je skupina sodelovala s 40 minutnim programom, se šteje med največje dotedanje uspehe folklorne skupine.

Franc Kolarič je uspešno in strokovno vodil skupino vse do leta 1992, ko je vodenje skupine prevzel Milan Gabrovec. Pod njegovim vodstvom si je skupina še dodatno utrdila prepoznavnost doma in v tujini.

Umetniško vodenje folklorne skupine je leta 2006 prevzel Peter Bezjak, ki je zbrane plese povezal v zaključene odrske postavitve in poskrbel, da je skupina začela ustvarjati nov in kakovosten program, ki vključuje plese iz celotne Vzhodne Štajerske pokrajine.

Leta 2008 je skupina s pomočjo dr. Marije Makarovič in Anje Kostanjevec opravila raziskavo oblačilne kulture iz 1. polovice 20. stoletja iz okolice Markovec, katere rezultat je bila ob praznovanju 70. obletnice prvič javno predstavljena nova kostumska podoba. Po obširni raziskavi Petra Bezjaka in z njegovo pomočjo je skupina v letu 2013 izdelala še kostume iz 2. polovice 18. stoletja do 1. polovice 19. stoletja, kjer gre za t.i. belo, za panonsko oblačilno območje značilno nošo.

V letu 2013 je vodenje folklorne skupine prevzela Jasna Forštnarič. Njeno delo je v letu 2015 nadaljevala Mojca Kostanjevec.