Korant

Korant or kurent is the most valued traditional carnival mask originating from the Ptuj and Drava plain and Haloze. It is regarded as demon, chasing away the winter and embracing the spring. He still possesses something dignified, powerful and mysterious. In the past only the unmarried boys were allowed to dress-up as Korants. Today, however, underneath the feathered masks also married men, women, girls and even children can be found.

 

Korant is mostly marked by its mask, covering the entire face. It used to be hand-made, which is why the masks varied among each other. Today the boys from Markovci have neither time nor the will to manufacture the masks on their own. Instead, they are manufactured by especially skilled workers, and their price is extremely high.

 

The mask of korant is made from sheepskin coat and leather face, with long leather nose attached to it and it also contains eye and mouth openings. Teeth are made from white beans, strung on a thread. Its long tongue is coloured red, and on its head there are ears made of turkey or goose feathers. The horns are made from straw or wood and decorated with straps of various colours. Korant is dressed in sheepskin coat with cowbells dangling on its waste. The more handkerchiefs it collects, the prouder it is. Korant is dressed in woollen knitted stockings, which used to be red or green, with black boots on top. In his hand he wears a club covered with hedgehog skin.

 

Korant’s appearance used to be somewhat different- which is noted down in the parish chronicle of St. Mark down Ptuj (today called Markovci). It was wearing a mask, feathered at the back. The facial area was covered with aged leather and a nose sewed onto it. It also had eye and mouth openings cut out and a long red tongue. On the top of the head, there were horns made from leather or felt, with a goose feather attached to the end.

Korant was dressed in the sheepskin coat turned inside out. A cowbell was attached to its back and a hedgehog club was carried in its hands. It looked as if coming straight from hellng soon.

 

Rusa

Rusa je konjska živalska maska, s katero so skušali vplivati na zdravje in plodnost konj. 

»Rusa« je človek, kateri ima čez glavo vrženo rjuho, v rokah pa drži ovito palico z glavo, kakor pri »gambeli«. Razloček med obema je ta, da je v »rusi« le eden človek v »gambeli« pa dva. (Slekovec, 1895, str. 17)

Ruso spremljata pobirač in gonjač, ki si obraze zakrijeta z masko ali namažeta z barvicami. Oblečena sta v stara oblačila. Gonjač ima bič, pobirač pa košaro. Rusa je zelo nagajiva pustna maska – meče se po tleh, brca in hlasta okoli sebe. Če pa se rusa na dvorišču sama od sebe uleže na tla, je to zelo slabo znamenje.


Medved

Medved je glasnik pomladi, prinašalec poletja in ga tako uvrščamo med demone rasti in plodorodnosti. Za razne evropske pustne medvede in prav tako za našega medveda je v štajerskem pustnem karnevalu veljalo narodoslovno dognanje etnologa Adolfa Spamerja, ki pravi, da sta medved in njegov šaljivi ples izšla iz postave divjega moža (pri nas iz Rabolja ali kakega kožuharja). Divji mož in medved spadata torej tudi med odhajajoče zimske demone, kar nam zelo nazorno potrjuje štajerska ljudska pesem:

Prošlo je medvedovo,
došlo bode Jurjevo:
po potokih curilo,
po bregih zelenilo -
oj, veselo bo!
(Karel Štrekelj, 1980, III str. 205)

 


Orači

Orači so v staro nošo oblečeni fantje. Včasih so to bili mladi fantje do 20 let, danes opravo oblečejo tudi starejši. Na hrbtu imajo navzkriž privezano svileno ruto, klobuke pa vse prepletene s svilenimi trakovi, ki vihrajo po zraku. Danes ne nosijo več trakov, temveč si ogrnejo preko klobuka svileno ruto z dolgimi resami. Kakih 6 ali 8 tako oblečenih fantov vleče plug.

 
 

Orače spremlja grdo opravljen šepav dedec - poberač (mastnjak) s košem na hrbtu, ki pobira darove, čez ramo nosi grablje. Orači vlečejo plug na vsako dvorišče kjer gredo nekajkrat naokrog tako, da Kurent (plužar) držeč za ročico pluga zaorje nekaj brazd.

 

V te brazde vseje »pobirač« »repno seme«, - navadno pesek -, pograblja z grabljami ter laže in pripoveduje gospodinji, da ji bo izrastla iz tega semena debela repa, ako bodo zvečer za debelo repo plesali. Za ta posel dobijo orači navadno kako klobaso ali jajca v dar. (Slekovec, 1895, str. 16)

Prišli so, prišli
orači pred zorjoj
orali so, zorali
rožo, rožmarin ...
(GNI, mapa 97, Štjzp. III, 97/5, Muretinci na Dravskem polju, 1926)

 


Vile

Novodobni in umetni pustni lik so vile iz Zabovec na Ptujskem polju. Neka učiteljica je okoli leta 1930 uprizorila z otroki pravljično igro z vilami. Le te so se pozneje samovoljno pridružile Korantovanju, ki je bilo do takrat v domeni fantov, in se tako postavile fantovskim vrstnikom ob stran. Pojavljati so se začele v letih med obema svetovnima vojnama in danes predstavljajo del pustnega utripa.

V vile se oblečejo majhne deklice. Na sebi imajo bele obleke s pletom preko ramen in papirnato krono na glavi. Izmed svojih vrstnic si izberejo kraljico, ki ima večjo in lepšo krono kot ostale vile. Na dvorišču ali v hiši se postavijo v krog in zaplešejo okrog nje. Pri tem pojejo pesmi, ki prerokujejo dobro letino. Njihova posebnost je, da jih domači obdarujejo v glavnem z denarjem.

Deklice male vile smo me,
v beli obleki sprehajamo se,
naj se le čuje, čuje, naj se le zna,
da vsaka naša vila kraljico rada ima.
(Fran Žižek, 1939)


Zafčin

Takoj po prvih oklicih oz. štirinajst dni pred poroko je bilo potrebno povabiti na poroko nevestine in ženinove sorodnike, sosede, znance in prijatelje. Danes vabita na poroko kar ženin in nevesta sama, v preteklosti pa so v njunem imenu na poroko vabili t.im. zafčini. Enega si je izbrala nevesta, drugega pa ženin. Tu in tam sta bila oba zafčina ženinova tovariša.

Govor zafčinov je povzet po ohranjenem rokopisu, pisanem v bohoričici, ki je bil najden na Polenšaku.

Searcher